Objednejte se na konzultace:

+420 581 701 352

onkologie Přerov

Onkologie Přerov
Centrum klinické onkologie CEKLION s.r.o.

MUDr. Lubomír Skopal

Centrum klinické onkologie CEKLION s.r.o. Přerov poskytuje onkologickou léčbu, prevenci rakoviny u vybraných onkologických nemocí. Nabízíme konzultace osobám s vyšším genetickým zatížením pro onkologické choroby, konzultace k radioterapii a poradenství k prevenci onkologických nemocí. MUDr. Lubomír Skopal zde působí jako atestovaný lékař v oboru vnitřního lékařství a klinické onkologie. V areálu se také nachází chemoterapeutický stacionář, který je určen pro onkologicky nemocné pacienty z celé spádové oblasti.

Naše ambulantní oddělení:

  • mammologická poradna
  • onkologická ambulance
  • chemoterapie
  • zaměření a péče o ženy po ablaci prsu a muže s karcinomem prostaty

Velkou pozornost věnujeme pacientkám a pacientům s geneticky zvýšenou dispozicí k nádorovým onemocněním - jejich pravidelné klinické a laboratorní sledování. Jsme v seznamu doporučených pracovišť.

Zaměřujeme se také na nádory prsní žlázy.

Chemoterapie je zaměřena především na nádory prsu, gynekologické, gastrointestinální a urologické nádory. Každý pacient má možnost přijít k léčbě s doprovodem.

Do praxe se nám daří zavádět nejnovější terapeutické postupy dle doporučení české onkologické společnosti. Vybavení našeho centra umožňuje bezpečnou práci s cytostatiky, která podáváme pacientům infuzními pumpami a dávkovači na 3 křeslech a 2 lůžkách.

Při onkologické diagnostice úzce spolupracujeme s:

  • mammocentrem Přerov
  • chirurgickým oddělením nemocnic v Přerově a Hranicích
  • radiologickými a onkologickými pracovišti v ČR
  • Fakultní nemocnicí Olomouc
  • komplexním onkologickým centrem Nový Jičín
  • MOU Brno

Jsme zapojeni do některých celorepublikových projektů. Jedním z nich je např. projekt EVA35, který sdružuje ženy s rakovinou prsu do pětatřiceti let.

Zpracováváme data pro Národní onkologický registr.

Vykonáváme konziliární činnost a spolupracujeme s ostatními klinickými pracovišti v nemocnici na zajištění komplexní onkologické léčby.

Centrum klinické onkologie:

CEKLION s.r.o.
Náměstí Přerovského povstání 1
750 02 Přerov


tel.: +420 581 701 352 - sestry, objednávání konzultací